Aile ve Çift Terapisi

 Aile ve Çift Terapisi

Aile ve çift terapisi aile üyeleri çiftler arasındaki iletişimin kalitesini artıran, çatışmaların üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı olan, ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan bir terapi çeşididir.

Aile ve çift terapisi, ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Aile terapisi aile içindeki parçalara değil bütüne odaklanır yani bireylerin birbiriyle ilişkilerini ele alır. Nedeni ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, diğerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. İnsanların hayatında en önemli şeylerden biri ilişkidir.

İster eşler arasında ister anne-baba çocuklar arasında olsun, bireyler bu ilişkiden yeterince doyum sağlayamıyorsa yaşamları için bu çok sıkıcı hale gelir. Yaşam kaliteleri düşmeye başlar, problemler baş gösterir, anlaşmazlıklar başlar. Aslında hiçbir ilişki mükemmel değildir. Mükemmel ilişki diye bir şeyi aramakta yanlış olur. Ailelerde ve çiftler arasında mutlaka tartışmalar, anlaşmazlıklar olur. Kimi zaman aileler ve çiftler, var olan bu anlaşmazlıkları problem çözme becerileriyle bir çözüme ulaştırabilmektedirler. Ama bazı aile ve çiftlerde durum farklı ilerlemeye başlar. Bozulan ilişkilerde taraflar sürekli bir tartışma halindedir. Tartışmalar sıklaşmaya başlar ve çözümlenemeyen tartışmalar süreklilik kazanır. Doğal olarak ilişkiler gittikçe yıpranır, tarafların birbirlerini suçlayıcı davranışları artar. İlişki içinde sıklıkla öfke patlamalarının yaşandığı kavgalar olmaya başlar.

Aile ve çift terapisi bireylerin yaşamlarından, ilişkilerinden doyum sağlayabilmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Yaşanan sıkıntıları giderebilmek için bir müdahale gerekir. Aile ve çift terapistleri her bireye ait sıkıntıları ele alıp aile sistemi içinde değerlendirip söz konusu problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişiklik yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.

Aile ve çift terapisi

Aile ve Çift Terapisinin Amaçları

– Aile bireyleri veya çiftler arasındaki geçimsizlik ve huzursuzlukları çözmek
– Aile bireyleri arasındaki iletişimlerinin kalitesini artırmak, bireyler arasındaki anlayış ve iş birliğini artırmak, başa çıkma kabiliyetlerini güçlendirmek
– Çocuk anne-baba arasındaki problemlerin sebeplerini bularak çözüm odaklı müdahaleler yapmak
– Aile bireylerinin tartışmalarını nasıl yapılacağını öğretmek
– Aile bireylerinin kendini tanımalarını, eşlerin birbirini tanımaları konusunda yardımcı olmak
– Çiftler arasındaki cinsel sorunları çözmek
– Çocuk ya da ergenlerde görülen uyum sorunları davranış değişiklerinden doğan problemlere yönelik müdahaleler yapmak
– Aile içi şiddettin kaynağını bularak çözüm stratejileri uygulamak
– Çiftler arasındaki iletişim bozukluğunun sebeplerini bularak farkındalık yaratıp çözümler üretmek
– Evlilik öncesi danışmanlık yapmak
– Boşanma süreçlerinde danışmanlık yapmak